Kobe University (Core Institution)
Keiichhi Ogawa Professor, Kobe University
(Project Coordinator)
Kenshi Yamanouchi Professor, Kobe University
Masahiro Chikada Professor, Kobe University
Motoki Takahashi Professor, Kobe University
Yasuharu Shimamura Associate Professor, Kobe University
Katsuki Sakaue Research Fellow, Kobe University
Viriyasack Sisouphanthong Research Fellow, Kobe University
Akemi Ashida Research Fellow, Faculty of Education, University of Tokyo
Kentaro Shimada Gratuate School of Education, Kyoto University
Doctoral Students Master Students
Md Shamsuzzaha
Coolican Mariana
Hisaharu Okuda
Toyohiko Yogo
Haoyi Zhao
Nadya Tsermnadmid
Keiko Inoue
Tomoko Umeno
Chikako Kitagawa
Bin Terashima
Mazen Al-Yousefi
Thu Ha Truong
Angga Zahar Setiawan
Mariko Takeshita
Lay See Kek
Jeje Moses Okurut
Mariko Wakamatsu
Hiroko Matsuo
Sengsouliya Chanthanakhone
Vixay Chanttasone
Vangchu Vangxao Lee
Sayako Ishino
Marie Kunimatsu
Masahito MOTOKAWA
Kana Takahashi
Najung Kim
Phal Chea
Sokpanya Phon
Huyen Nguyen
Shion Inoue
Hiromi Hara
Nanako Saito
Masaru Fujikawa
Jingyi Shao
Qianhui Zhao
Mika Kanno
Ayaka Osumi
Yukari Goshima
Ryosuke Matsuura
Asuka Yasuoka
Natsumi Ohashi
Kuayu Kan
Xiaoyiao Jia
Yasuhiro Nakagawa
Takeru Numasawa
Mari Kanemori
Nao Saida
Ryuichi Sakamoto
Momoko Kishi
Asuka Onji
Shoko Yoshi
Hui Cao
Yanlin Man
Jun Xe
Lokeka Bernard
Shumin Li
Yaqung Wang
Xiaodone Meng
Rio Nishihara
Mami Tokuoka
Takao Okamoto
Nozomi Shiraishi
Yuki Haramoto
Akina Furuoka
Jungmi Park
Ayaka Fujino
Yiyun Han
Partner Institutions in Japan
Kazuo Kuroda Professor, Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University
Mikiko Nishimura Associate Professor, College of Liberal Arts, International Christian University
Yuto Kitamura Associate Professor, Faculty of Education, The University of Tokyo
Shoko Yamada Professor, Graduate School of International Development, Nagoya University
Nobuhide Sawamura Professor, Graduate School of Human Sciences, Osaka University
Kazuhiro Yoshida Professor, Center for the Study of International Cooperation in Education, Hiroshima University
Yoshiko Tonegawa Research Fellow, Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University
Mayouly Keophatsada Doctoral Student, Center for the Study of International Cooperation in Education, Hiroshima University
Cui Yua Doctoral Student, Center for the Study of International Cooperation in Education, Hiroshima University
Yu Zhuang Doctoral Student, Center for the Study of International Cooperation in Education, Hiroshima University
Partner Researchers in Japan
Jun Kawaguchi Assistant Professor, Graduate School of Education, University of Tsukuba
Takeshi Sekiya Professor, Kwansei Gakuin University
Aiko Sakurai Associate Professor, Tohoku University
Hirosato Yasushi Professor, Sophia University
Yumiko Ono Professor, Naruto University of Education
Shinsaku Nomura Ecomonist, the World Bank Headquarters
Mari Shojo Education Specialist, the World Bank Headquarters
Shiro Nakata Researcher, the World Bank Headquarters
Shota Hatakeyama Education Specialist, UNESCO Headquarters
Pham Vu Thang Director, National Vietnam University
Pham Viet Hung Education Officer, Ministry of Education and Training
Nguyen Thi Tuyet Lan Education Officer, Ministry of Education and Training
Mark Ginsburg Advisor, FHI360
Lei Sun Program Specialist, UNESCO Vietnam Office
Le Khanh Tuan Deputy Director General, Ministry of Education and Training
Harry Patrinos Manager, the World Bank Headquarters
Gita Steiner-Khamsi Professor, Columbia University